×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 127 niet laden

Even voorstellen

De Lage Weijkens is een katholieke basisschool in de kern van het kerkdorp Loon op Zand. 
Het team van de Lage Weijkens hecht veel waarde aan een open communicatie op basis van wederzijds respect op alle niveaus. 
Respect hebben voor en acceptatie van elkaar is een belangrijk uitgangspunt van het katholiek onderwijs in onze school. 
Onze school werkt vanuit het denkkader, waarin het kind in al zijn facetten centraal wordt gesteld. Dat wil zeggen dat het totale kind de aandacht krijgt om tot een volledige ontwikkeling te komen. Elk kind moet de kans krijgen zijn eigenheid te bewaren in onze school en zijn specifieke mogelijkheden optimaal te ontplooien, zodat het nu en in de toekomst een positieve bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van een multiculturele samenleving. 

Ons onderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van het kind. In de onderbouw werken wij deels vanuit de uitgangspunten van basisontwikkeling. 
Binnen de gehele organisatie zoeken wij in ons leerprogramma aansluiting bij actuele gebeurtenissen. Waar mogelijk integreren wij de verschillende vakgebieden en brengen de kennis in de praktijk. 
Onze organisatie werkt met een jaarklassensysteem. Binnen dit systeem zijn er d.m.v. gedifferentieerde groepsorganisatie en gedifferentieerd leerstofaanbod vele mogelijkheden voor de leerlingen. 
Een goed pedagogisch klimaat en goede didactische uitgangspunten vormen met behulp van een duidelijke structuur het fundament van ons onderwijs waarbinnen de leerlingen zich competent voelen, zelfvertrouwen hebben en initiatieven kunnen ontwikkelen en uitvoeren. 
De leerlingen leren coöperatief te werken. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen spelen hierbij een belangrijke rol. 

Wij willen onze school zich laten ontwikkelen tot een lerende organisatie. 
Het team van de Lage Weijkens investeert in nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren. 
Met en van elkaar leren is het uitgangspunt voor de komende jaren. 
Naast teamontwikkeling leidt individuele ontwikkeling van elk teamlid tot betere prestaties en resultaten. 
Een professionele aanpak met interne samenwerking en overleg kenmerkt ons leertraject. 
Naast alle investeringen van leerlingen en team spelen uiteraard de ouders een belangrijke rol in de vorming van hun kinderen. 
Onderlinge waardering en de wens tot samenwerking vormen de basis 
voor een positieve betrokkenheid tot de school. 

“Ontwikkelen doe je samen” 

 

 

Onze school is aangesloten bij het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL)

Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant voor verkeerseducatie gericht op jongeren tussen 4 en 12 jaar. Bewezen inspanningen door onze school op het gebied van verkeereducatie resulteerden voor ons in de toekenning van het label dat u naast de ingang op de speelplaats aantreft.