×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 127 niet laden

Oudervereniging

De oudervereniging 

“Oudervereniging De Lage Weijkens" is een vereniging van en voor alle ouders met kind(eren) op basisschool De Lage Weijkens. Als u een kind op De Lage Weijkens hebt, bent u automatisch lid van de oudervereniging, tenzij u te kennen hebt gegeven dat u daar geen prijs op stelt. 

De doelstelling van de oudervereniging is de belangen te behartigen van alle personen van wie de kinderen onderwijs ontvangen op De Lage Weijkens. Zij organiseert en financiert activiteiten (Sinterklaas, Kerst, enz.) en spullen ten behoeve van leerlingen en ouders in de meest ruime zin van het woord. Uw lidmaatschap geeft natuurlijk ook het recht op inspraak via de oudervereniging. Al onze vergaderingen zijn openbaar en u bent daar altijd welkom. De vergaderingen van de oudervereniging vinden circa één maal per zes weken plaats en staan vermeld in de schoolkalender. Bij vergaderingen zijn twee teamleden aanwezig en ze vinden plaats in de teamkamer. De aanvangstijd is 20.00 uur.

Een keer per jaar houden wij een algemene jaarvergadering. Tijdens de jaarvergadering wordt het jaarverslag en de contributie vastgesteld en diverse commissieactiviteiten besproken. Er wordt rekening en verantwoording afgelegd over de financiële middelen. Het jaarverslag wordt in de week voor de vergadering via de mail naar alle ouders gestuurd.

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd bij een van de bestuursleden van de oudervereniging terecht. Zie hiervoor het ledenoverzicht. U mag ons altijd aanspreken met uw vragen en opmerkingen. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom. U kunt ons ook per mail bereiken op ov@delageweijkens.nl

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten zijn natuurlijk ook kosten verbonden.  Daarom wordt van u jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd in de vorm van de contributie. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt € 20 per kind. De ouderbijdrage wordt op de jaarvergadering (infoavond) van de OV voor het komend schooljaar opnieuw vastgesteld. Als uw kind na 1 januari op school komt, betaalt u de helft. In het begin van het schooljaar ontvangt u een verzoek om de contributie over te maken. Wanneer er betalingsproblemen zijn verzoeken we u contact op te nemen met de directie om samen een passende oplossing te zoeken.

Bankrekening OV: NL23 RABO 0129 7163 83

 

Oudervereniging 

Leden Functie Mailadres
Diederik Hoenders Voorzitter diederik@kaatjev.nl
Claudia Kivits Penningmeester ckivits23@hotmail.com
Ilona Kuijpers Secretaris ericenilonakuijpers1@gmail.com
Geraldine van Baardwijk Lid  
Pascalle Immerzeel Lid  
Marc Conrads Lid  
Caroline Schoonderwoerd Lid  
Suzanne de Wolff Lid  
     
Pim Smolders Teamlid pimsmolders@leerrijk.nl
Leontien Heeres Teamlid leontienheeres@leerrijk.nl