×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 127 niet laden

Oudervereniging

De oudervereniging 

“Oudervereniging De Lage Weijkens" is een vereniging van en voor alle ouders met kind(eren) op basisschool De Lage Weijkens. Als u een kind op De Lage Weijkens hebt, bent u automatisch lid van de oudervereniging, tenzij u te kennen hebt gegeven dat u daar geen prijs op stelt.

De doelstelling van de oudervereniging is de belangen te behartigen van alle personen van wie de kinderen onderwijs ontvangen op De Lage Weijkens. Zij organiseert en financiert activiteiten en spullen ten behoeve van leerlingen en ouders in de meest ruime zin van het woord. Uw lidmaatschap geeft natuurlijk ook het recht op inspraak via de oudervereniging. Al onze vergaderingen zijn openbaar en u bent daar altijd welkom. De vergaderingen van de oudervereniging vinden circa één maal per zes weken plaats en staan vermeld in de schoolkalender. Bij vergaderingen zijn twee teamleden aanwezig en ze vinden plaats in de teamkamer. De aanvangstijd is 20.00 uur.

Een keer per jaar houden wij een algemene jaarvergadering. Tijdens de jaarvergadering wordt het jaarverslag en de ouderbijdrage vastgesteld en diverse commissieactiviteiten besproken. Er wordt rekening en verantwoording afgelegd over de financiële middelen. Het jaarverslag wordt in de week voor de vergadering via de mail naar alle ouders gestuurd.

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd bij een van de bestuursleden van de oudervereniging terecht. Zie hiervoor het ledenoverzicht. U mag ons altijd aanspreken met uw vragen en opmerkingen. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom. U kunt ons ook per mail bereiken op ov@delageweijkens.nl

 

Ouderbijdrage

Voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten zijn natuurlijk ook kosten verbonden.  Daarom wordt van u jaarlijks een bijdrage gevraagd in de vorm van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Wanneer u besluit de ouderbijdrage niet te betalen, zijn daar wel consequenties aan verbonden. Uw kind(eren) kan/kunnen dan niet meedoen met de door de oudervereniging georganiseerde activiteiten zoals Sinterklaas, kerstviering en de jaarlijkse uitstapjes. De school biedt u in dat geval een alternatief onderwijsprogramma. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt € 20 per kind. Als uw kind na 1 januari op school komt, betaalt u € 10 per kind. In het begin van het schooljaar ontvangt u een verzoek om de ouderbijdrage over te maken.

Bankrekening OV: NL23 RABO 0129 7163 83

 

Leden van de oudervereniging:

Functie / taak:

Bereikbaar via telefoon

email:

Jörgen Kroot

Voorzitter

06-53130563

j.kroot@ziggo.nl

Saskia Aarts

Secretaris

0416-852590

saskiaenlen@hotmail.com

Hilde Broeders

Penningmeester

06-18880774

 hildebroeders@hotmail.com

Patricia van Noije

Lid

0416-364700

Kristel Bressers

Lid

0416-361288

kristeldaan@hotmail.com

Joyce van Heijst

Lid

0416-280337

joycevanheijst@live.nl

Wendy van Riel

Lid

0416-532862

wenvanriel@hotmail.com

Marina Smits-Beekhuijsen

Lid

06-22513312

 lef-en-ziel@outlook.com

Ilona Kuijpers

Lid

06-53546006

 i.verbunt@home.nl

 Nienke van Vugt

Aspiraant Lid

 06-51667805

 nienkevanvugtoelen@hotmail.com

Leden van de team

John Arts

Teamlid

0416-361594

info@delageweijkens.nl

Leontien Heeres

Teamlid

0416-274306

 lheeres@delageweijkens.nl