Meldpunten

Op basisschool De Lage Weijkens kunt u bij verschillende meldpunten terecht.

U als ouder en wij als school willen samen het beste doen voor de kinderen. Maar wat is precies het
beste voor uw kind en op welke manier bereiken we dat? Soms verschillen we hierover van mening of
kan er onvrede ontstaan. In dat geval gaan we samen het gesprek aan.

Op en rond de school zijn mensen die u kunnen helpen om de juiste stappen te zetten als u ontevreden
bent of als u zorgen hebt. Dit zijn:

 • de interne vertrouwenspersoon: een luisterend oor op school voor ouders en kinderen, die u
  advies geeft om het probleem op te lossen;
 • de anti-pestco√∂rdinator: voor problemen die te maken hebben met plagen, pesten of sociale
  veiligheid;
 • de intern begeleider: voor vragen over de ontwikkeling van uw kind, passend onderwijs of over de
  meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • de medezeggenschapsraad: denkt mee over vragen die te maken hebben met het schoolbeleid of
  de schoolorganisatie.

 

Interne vertrouwenspersoon
De interne vertrouwenspersonen op onze school zijn: Sanne Bloemendal en Martine Hendriks.
Per mail zijn de interne vertrouwenspersonen bereikbaar op:
sannebloemendal@leerrijk.nl of martinehendriks@leerrijk.nl.

Externe vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersonen van Stichting Leerrijk zijn aangesloten bij vertrouwenswerk.nl.
Informatie vindt u op www.vertrouwenswerk.nl. De rechtstreekse contactgegevens van de externe vertrouwenspersonen zijn:

Annelies de Waal (06-33646887 | anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl)
Roy Ploegmakers (06-48088774 | royploegmakers@vertrouwenswerk.nl)

De vertrouwensinspecteur van Leerrijk is te bereiken op het telefoonnummer 0900-1113111 op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.

Klachten
Bent u ergens niet tevreden over of heeft u een klacht? De directie van de school waarover u een klacht heeft en gaat graag met u het gesprek aan. Ook zet de directie zich in om een gesprek te laten plaatsvinden tussen u en degene tot wie de klacht zich richt.

Zorgt dit niet voor een oplossing, klop dan aan bij het bestuur van Leerrijk.

Blijft het conflict bestaan na de klachtbehandeling van het bestuur van Leerrijk, dan kunt u een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Meer informatie over de werkwijze van de LKC leest u hier.

Privacy
Leerrijk verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkersverantwoordelijke met grote zorgvuldigheid. Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. We voldoen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt.

Heeft u vragen rondom het Privacybeleid van Leerrijk, neem dan contact op met onze Privacy Officer van Leerrijk.

Meer informatie?
Bovendien kunt u altijd aankloppen bij Stichting Leerrijk voor meer informatie over externe vertrouwenspersonen, de vertrouwensinspecteur en de landelijke klachtencommissie en de geschillencommissie passend onderwijs.