Opvang

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang (BSO) is te regelen bij Kinderopvang Midden-Brabant en is gehuisvest tegenover de school. Er is ook een aantal kinderen van De Lage Weijkens dat gebruikt maakt van de BSO van Kinderopvang Buitenlust in Loon op Zand.

https://www.kinderopvangmb.nl/

https://kinderopvangbuitenlust.nl/

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in het schoolgebouw in samenwerking met de teamleden, omdat we werken met een continurooster op onze school. Hier zijn geen kosten aan verbonden.