Onze school

We zijn een school met ambities en werken structureel aan onze ontwikkeling, waardoor we nog beter zorgen voor een optimale groei en ontwikkeling van onze leerlingen.

De volgende 4 pijlers zijn uitgangspunt voor het schoolplan 2023- 2027:

Kernvakken & leerlijnen:
Op onze school werken we in 2027 planmatig, waarbij we de leerlijnen van de kernvakken in beeld hebben en hier ons aanbod op aanpassen.

Eigenaarschap & executieve functies:
Op onze school spelen we in op de niveauverschillen van de leerlingen, waarbij eigenaarschap en executieve functies optimaal worden benut. Onze wijze van rapportage past bij de visie van de school en is van deze tijd.

Thematisch werk & burgerschap:
Op onze school werken we thematisch, waarbij we vakoverstijgend aanbod verzorgen en de maatschappelijke betrokkenheid vergroten.

Samenwerkend leren:
Op onze school werken we met een professionele leergemeenschap, waarin leren van en met elkaar centraal staat.