Aanmelden

Aanmeldingprocedure

Passend onderwijs start vanaf het moment dat u uw kind op onze school aanmeldt. Dit gebeurt middels een aanmeldformulier dat ingevuld wordt tijdens de rondleiding en kennismaking. Nadat de school de
schriftelijke aanmelding ontvangen heeft, onderzoeken wij of onze school de meest passende
onderwijsplek is voor uw kind. Dat doen wij door met u te praten over de kwaliteiten en de behoeften
van uw kind. Ook vragen wij met uw toestemming informatie op bij de kinderopvang of bij de huidige
school waar uw kind op zit.

Soms blijkt dat de school niet aan de onderwijsbehoeften van een kind kan voldoen. In dit geval gaan we met u het gesprek aan en onderzoeken we samen welke school beter past bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Daarbij kijken we niet alleen naar speciale (basis)scholen, maar ook naar de mogelijkheden van andere basisscholen.

Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u een reactie van de school. Als er geen bijzonderheden zijn, dan krijgt u het inschrijfformulier van de school toegezonden en kunnen we de inschrijving van uw zoon of dochter definitief maken.