Opleidingsschool

Partnerschap opleiden in de school

Samen de leerkracht op de beste plek opleiden, daar draait het om in het Partnerschap Opleiden in de School. Hoe we dat willen bereiken? Door als werkveld en opleiding onze kennis en kunde te delen, door samen te onderzoeken en samen te ontwikkelen.

Regelmatig zijn er stagiaires op school. Wij zijn dan ook een zogenaamde opleidingsschool. Onze school heeft regelmatig stagiaires van de Fontys Hogeschool Kind en Educatie Tilburg (FHKE) en van de opleiding voor klassen- en onderwijsassistenten. Deze laatste groep werkt vooral in de onderbouw. We vinden het belangrijk deze studenten op onze school de gelegenheid te geven praktijkervaring op te doen.

De eindverantwoordelijkheid van de door de stagiaires gegeven lessen blijft altijd bij de betreffende groepsleraar, ook als ze soms wat langere tijd zelfstandig voor de groep staan. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij 4e-jaars studenten, die kort voor het begin van hun onderwijscarrière staan.

Binnen onze school werken we met een BSC (basisschoolcoach) Deze zorgt voor de coördinatie van het stageproces binnen de school en is het eerste aanspreekpunt voor de studenten en de opleiding.