Missie & Visie

Met ons team hebben we samen onze missie en visie geformuleerd. Deze missie en visie vormen het startpunt van waaruit wij ontwikkelingen oppakken binnen onze school.

Motto: Ontwikkelen doen we samen

Wij zien de individuele leerling. Wij benutten de ontwikkelkansen.
Onze leerlingen krijgen ruimte voor:

Dit alles binnen een veilig leer en werkklimaat.
Kortom: op De Lage Weijkens geven wij onderwijs dat zorgt voor een optimale ontwikkeling van elke
leerling.

Onze visie op lesgeven:
De coachende rol van de leerkracht zit verweven in de kern van onze visie op lesgeven. Samen zorgen wij voor:

Onze visie op leren:
Wij bieden een veilige leer- en werkomgeving waarin fouten maken mag. Wij bieden kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. We helpen kinderen leren LEREN. Voor de een gaat dit in net iets grotere stappen dan voor de ander. Daarom differentiëren we in aanbod, activiteiten en in hulp. Wij zijn samen verantwoordelijk voor groei en kwaliteit. De driehoek, ouders- leerling- leerkracht, de directe leefomgeving en diverse externe partijen staan hierin centraal.

Kernwaarden

Via deze link leest u meer over de kernwaarden van onze school.

Kernwaarden