Passend onderwijs

Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de leeftijdsgroep, biedt de school een passend onderwijsaanbod. Het aanbod, de ondersteuning en/of de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de leerling. De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft en stelt de interventies zo nodig bij. Wanneer het nodig is om een leerling een eigen leerlijn te geven, omdat het niveau van de leerling afwijkt van de leeftijdsgenoten, schrijven we, vanaf groep 5/6, een ontwikkelingsperspectief (OPP) gericht op een bepaald vakgebied. We schrijven een OPP wanneer er sprake is van meer dan een jaar achterstand. Het OPP beschrijft welke
leerstof die leerling krijgt aangeboden en welke begeleiding en ondersteuning de school aanbiedt. Tevens vermeldt het OPP de doelen m.b.t. het specifieke vak en de aanpak van de leraar (afstemming). Het OPP wordt twee keer per jaar geëvalueerd. Bij de evaluatie worden de ouders en de leerling betrokken.
Indien nodig kunnen wij voor extra ondersteuning, in de vorm van bijvoorbeeld advies of een arrangement, een beroep doen op het samenwerkingsverband passend onderwijs in onze regio.