Kernwaarden

Welke kernwaarden of kenmerken typeren ons als school en waarom?

Welbevinden
Hoe je jezelf voelt is wat ons betreft misschien wel het belangrijkste. Wanneer je je goed voelt, kom je tot ontwikkeling. We doen enorm ons best om iedereen binnen onze school zich welkom te laten voelen.

Eigenaarschap
Wanneer je voelt dat je invloed uit kunt oefenen op je persoonlijke leerproces is de motivatie groter en kom je sneller tot leren, daarom vinden we eigenaarschap een zeer belangrijk onderdeel.

Samen
Samen weet en kun je meer dan alleen. Samen zetten we ontwikkeling in binnen alle samenwerkingen die er zijn binnen een basisschool.

Kwaliteit
Kwaliteit tevens een belangrijke waarde in onze school. Wanneer we optimale groei willen realiseren bij leerlingen vraagt dat iets van onze analytische kwaliteit, ons pedagogisch en didactisch handelen.