Leerlingenraad

De leerlingenraad praat namens leerlingen op school over de sfeer en kwaliteit van onderwijs. Vanaf groep 5 t/m groep 8 worden er jaarlijks uit elke groep 2 afgevaardigden gekozen voor de leerlingenraad.

Zes keer per jaar vergadert de leerlingenraad samen met directie. Onderwerpen die de revue passeren zijn evaluaties van de georganiseerde vieringen op school en verbeterpunten of wensen die vanuit de leerlingen komen. Bij aanvang van een nieuw schooljaar wordt tevens aan de leerlingen gevraagd over welke algemene thema’s ze het graag willen hebben. Zo hebben we het in een eerder schooljaar gehad over de buitenspelmaterialen en het scheiden van afval.

Mooi om op deze wijze de ideeën van de leerlingen mee te nemen in de ontwikkelingen die we op school inzetten.