Ouderbetrokkenheid

Binnen onze kernwaarden is ‘samen’ een belangrijk kenmerk.
Samen met ouders dragen wij zorg voor de ontwikkeling van de kinderen.

Ouderbetrokkenheid geven wij op verschillende manieren vorm binnen onze school.

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
• Via e-mail;
• Via Parnassys ouderportaal;
• Via Parro;
• Via de telefoon;
• Via de nieuwsbrief;
• Via de infokalender/bijlage van de schoolgids;
• Via brieven die uw kind meestal op woensdag mee naar huis krijgt (1 per gezin; de oudste);
• Via mededelingen op informatiebijeenkomsten;
• Via publicaties in de schoolgangen en bij de ingangen;
• Via de website van de school.

Natuurlijk informeren wij niet alleen, maar gaan graag samen met ouders in gesprek, dit doen door de verschillende gesprekken die er tijdens het schooljaar plaatsvinden over de ontwikkeling van uw kind. Tevens hebben we binnen de school een oudervereniging en een medezeggenschapsraad. Meer informatie hierover vindt u hiernaast bij de betreffende kopjes.