MR

Eén van de mogelijkheden op inspraak door ouders vindt plaats in de Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat naast ouders ook uit personeelsleden van de school. De MR denkt en beslist mee over wat er op school gebeurt. Zij mag gevraagd en ongevraagd advies geven en heeft op sommige onderdelen recht op instemming. De onderwerpen waarop de MR advies- of instemmingsrecht heeft, zijn vastgesteld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Onze MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De directeur is tijdens de MR vergaderingen aanwezig en kan desgevraagd toelichting geven of adviseren. U kunt contact opnemen met de MR via mrdelageweijkens@leerrijk.nl.